نام زیرپورتال : کرمان

1396/9/2 پنجشنبه

اداره کل امور اقتصادی ودارایی

فضای کسب وکاربه نظام اداری و بوروکراسی پیوند خورده است

معاون اموراقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارایی با تاکید براینکه فضای کسب و کار درکشور به نظام اداری و بوروکراسی ایران پیوند خورده است ، گفت : بخشی از این موضوع به سازوکاراداری و بخشی به محیطی که از خارج کشور به ما تحمیل می شود وابسته است . به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان کرمان ، میرشجاعیان حسینی در سفرخود به کرمان درجلسه نحوه اجرایی شدن دستور العمل استقرار وتوسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار افزود : از ابتدای دولت یازدهم باتوجه به اینکه شعاراین دولت ، بهبود فضای کسب و کار بود طبق قوانین موجود ، هیاتی فرا قوه ایی برای مقررات زدایی وتسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شکل گرفت . وی یادآور شد : در ادامه این کار سامانه « ایران مجوز» نیز راه اندازی شده و تاکنون بیش از دو هزار مجوز دراین سامانه ثبت گردیده است . معاون اموراقتصادی وزارت اقتصاد با تاکید براینکه در ادامه نیز بررسی مجوزها براساس استناد قانونی انجام شد عنوان کرد : اکثر مجوزها در کشورمقرره قانونی داشته و دارد مواردی نیز وجود داشته که مجوزها غیرقانونی صادرشده است .


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^