نام زیرپورتال : کرمان
اطلاعیه ها

1393/5/6 دوشنبه

سازمان امور اقتصادی ودارایی

اطلاعیه سهام عدالت

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشمولان بویژه کارگران فصلی وساختمانی که دارای دعوتنامه سهام عدالت می باشند وتا کنون موفق به ثبت نام در پی مکاتبات ودر خواست مکرر مسئولین مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام دارندگان دعوتنامه های سهام عدالت ،آخرین مهلت ثبت نام تاریخ 31/5/1393 تعیین می گردد.لذا مقتضی است افراد ذینفع تاتاریخ مذکور جهت ثبت نام به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستان خود مراجعه نمایید.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^