پنج‌شنبه, 2 آبان 1398
  • ساعت : ۹:۲۱:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ 
  • کد خبر : ۱۸۶۲۳۸
از سوی وزارت اقتصاد منتشر شد:
اطلاعیه مظنه‌گیری تعهدپذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت
از سوی وزارت اقتصاد منتشر شد: اطلاعیه مظنه‌گیری تعهدپذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت/ وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای، با اشاره به تصمیم این وزارتخانه برای انتشار "اوراق منفعت" از کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار از جمله شرکت های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌‌ای دعوت کرد، "مبلغ مورد درخواست" و "نرخ تعهد پذیره نویسی" خود را طی دو روز 13 و 14 مهر ماه در سامانه مورد نظر ثبت نمایند/ ثبت مظنه در سامانه مذکور ازسوی نهادهای واجد شرایط به منزله قبول تعهد بوده و در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای، با اشاره به تصمیم این وزارتخانه برای انتشار "اوراق منفعت" از کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار از جمله شرکت های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌‌ای دعوت کرد، "مبلغ مورد درخواست" و "نرخ تعهد پذیره نویسی" خود را طی دو روز 13 و 14 مهر ماه در سامانه مورد نظر ثبت نمایند.

 

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این اطلاعیه می خوانیم: وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) در نظر دارد از محل تصویب‌نامه شماره 78308/ت56989 هـ مورخ 26. 6. 1398 هیئت محترم وزیران نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی از طریق شرکت فرابورس ایران با شرایط مندرج در جدول ذیل اقدام نماید:

نوع اوراق حداکثر نرخ زمان احتمالی عرضه سـررسید مواعد پرداخت کوپن اوراق منفعت 18درصد سالانه (با استفاده از اختیار خرید تبعی) مهر ماه 1398 3 ساله 6 ماه یکبار  لذا با عنایت به ماده (3) مصوبه صدرالذکر و ماده (17) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 29504/ت56597هـ مورخ 12. 3. 1398 هیئت محترم وزیران)، از کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌‌ای دعوت می‌شود، تقاضاهای خود شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ‌ تعهدپذیره‌نویسی (مازاد بر نرخ اختیار خرید تبعی فوق‌الذکر) را در روزهای شنبه مورخ 13. 7. 1398 و یکشنبه مورخ 14. 7. 1398 از ساعت 9 الی 12:30 در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت نمایند. ضمناً حداقل حجم هر سفارش برابر با هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال می‌باشد. شایان ذکر است حسب هماهنگی‌های انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار:

1- ثبت مظنه در سامانه مذکور ازسوی نهادهای واجد شرایط به منزله قبول تعهد بوده و در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0