دوشنبه, 20 مرداد 1399
  • ساعت : ۹:۲۴:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ 
  • کد خبر : ۱۸۶۲۳۹
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
امكان تسویه مطالبات سازمان امور مالیاتی به وسیله اسناد خزانه اسلامی
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای از امکان تسویه مطالبات سازمان امور مالیاتی به وسیله اسناد خزانه اسلامی خبر داد/کلیه دارندگان اسناد خزانه اسلامی می توانند از طريق توثیق این اسناد نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به تسویه مطالبات سازمان امور مالیاتی اقدام کنند/کلیه دارندگان اسناد مذکور با سر رسید حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ می توانند از طريق توثیق این اسناد نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به تسویه بدهی های معوق خود و جریمه های متعلقه برابر مقررات قانونی مربوط اقدام نمایند

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه دارندگان اسناد خزانه اسلامی می توانند از طريق توثیق این اسناد نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به تسویه مطالبات سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.

 

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این اطلاعیه می خوانیم: در اجرای بند (خ) ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ك)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (موضوع تصویب نامه مورخ 12 خرداد ماه 1398 هیأت محترم وزیران) و به منظور استفاده از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی منتشره توسط دولت از محل قوانین بودجه های سنواتی برای تسویه مطالبات سازمان امور مالیاتی کشور از کلیه مودیان مالیاتی دارای بدهی مالیاتی قطعی شده، کلیه دارندگان اسناد مذکور با سر رسید حداکثر تا پایان اسفند ماه سال  1398 می توانند از طريق توثیق این اسناد نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به تسویه بدهی های معوق خود و جریمه های متعلقه برابر مقررات قانونی مربوط اقدام نمایند.

 

اشخاص متقاضی مشمول ضمن ارائه وکالت نامه رسمی موید اختیار فروش اسناد خزانه اسلامی واجد وجوه حاصل از فروش یا وجوه حاصله در سر رسید به سازمان امور مالیاتی، می باید بر مبنای مبلغ مورد تایید سازمان امور مالیاتی و ضمن ارائه فرم های تکمیل شده مورد نیاز (حاوی امضاء شخص متقاضی مشمول و سازمان امور مالیاتی کشور) به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به توثیق اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند (دستورالعمل و فرم های مربوطه از آدرس اینترنتی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی WWW . CSdiran . com / Wagecalc قابل دریافت است).

 

اضافه می نماید سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت مستندات توثیق و همچنین اخذ تاییدیه از شرکت یاد شده نسبت به اعمال حساب و تسویه بدهی های مذکور اقدام می نماید. بدیهی است وجوه مربوط به اسناد توثیق شده در زمان سررسید (حداکثر تا پایان سال 1398) با رعایت تشریفات مقرر و تکمیل فرم درخواست مربوط توسط سازمان امور مالیاتی به حساب اعلامی سازمان نزد خزانه داری کل کشور اعلامی به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز خواهد شد. ضمنا کارمزد توثيق اسناد مذکور بر عهده اشخاص متقاضی مشمول می باشد. همچنین جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ سر رسید اوراق مذکور محاسبه و مد نظر قرار می گیرد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0