پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سیستم ارتباط با رئیس سازمان
  تاریخ  1399/05/17
  نام:  
  نام خانوادگی:  
  شماره تماس:  
  پست الکترونیک:  
  موضوع:  
  شرح پیام:  
  ارسال

متون عمومي
تلفن: 31224312-034

فکس
:32224633-034

پیام کوتاه
:09367353337

پست الکترونیک
: kerman.daraee@iran.ir


آدرس
: کرمان - خیابان فدس - اداره کل امور اقتصادی ودارایی 

کد پستی
:7613856889

گروه دورانV5.7.4.0