پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

متون عمومي
آدرس : کرمان خیابان قدس اداره کل امور اقتصاد ودارایی استان کرمان
پست الکترونیک :  kerman.economic@mefa.gov.ir
دورنگار:32224633
 
ردیف سمت تلفن
1 دفتر مدیر کل 31224312
2 معاون توسعه مدیریت ومنابع 31224240
3 معاون اقتصادی 31224240
4 معاون نظارت مالی ورئیس خزانه معین 32114897-8
5 حراست 31224247
6 واحد حقوقی 31224205
7 فناوری اطلاعات 31224238
8 ذیحسابی 31224315
9 امور اداری 31224242
10 رسیدگی به شکایات 31224244
11 مرکز خدمات سرمایه گذاری 32132778-9
12 روابط عمومی 31224211

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0