منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
افراد کم توان
امضای صفحه
جستجو
زمان ديجيتال سرور
لینک های فوتر
منو
منو اصلی - ردیف 1
منو اصلی - ردیف 2
منو دسترسی سریع
منو زبان
نام زیرپورتال
ورود
                         
                                     

تسهیلات افراد کم توانبازدید کنندگان می توانند به وسیله نرم افزار 
   GSpeech   از تسهیلات ذیل جهت افراد کم توان برخوردار شوند : 


1.  هر متن انتخاب شده درون سایت را به صورت صوتی بشنوند 

2. امکان بزرگنمایی کلمات جهت استفاده برای افراد کم بینا          

                                                      
1