کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
معاونت هزینه
1391/8/4 پنجشنبه   صادق سلطانی نژاد
 
سمت  معاون نظارت مالی ورئیس خزانه معین استان
 
تلفن محل كار  32114898
دورنگار  32114897
 
 
سوابق تحصيلي 
-کاردانی حسابداری مالیاتی از دانشکده امور اقتصادی تهران -لیسانس حسابداری از دانشگاه شهید باهنر کرمان -کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد کرمان -دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد کرمان
سوابق كاري 
-کمک حسابرس سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کرمان -حسابرس مسئول سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کرمان -معاون ذیحساب استانداری کرمان -ذیحساب اداره کل زندانها ی استان کرمان -ذیحساب طرحهای عمرانی شرکت آب وفاضلاب استان کرمان -ذیحساب استانداری کرمان -معاون نظارت مالی ورئیس خزانه معین استان کرمان
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^