کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع(طرح تکریم)
توضیحات

آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام اقدامات مورد نیاز در خواست به شما ارائه شده است؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
نام افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟
آیا خدمت مورد نظر
جهت انجام کار تا کنون چند بار مراجعه نموده اید در صورت تکرار مراجعه و علت آن را ذکر فرمایید؟
چنانچه در خواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا آن را مرقوم فرمایید؟
خدمات ارائه شده با جنابعالی را چگونه ارزیابی می کنید؟
تا چه حد محیط و امکانات اداری را جهت ارائه ی خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب می بینید؟
در مجموع عملکرد مورد مراجعه در ارتباط با خدمات رسانی و پاسخگویی مناسب را چگونه ارزیابی می کنید؟
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل فرمایید.
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
تاریخ
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^